Backlink คืออะไร

เรื่องของ BackLink อีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้หากต้องการทำSEO หรือ search engine optimization ที่มีประสิทธิภาพ

Backlink คืออะไร

การจะทำ SEO หรือ search engine optimization ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประสบผลสำเร็จได้นั้น อาจจะแยกได้เป็นส่วนประกอบหลักๆ 2 ปัจจัย คือ on page factors ซึ่งหมายถึงปัจจัยประเภทต่างๆ ที่สามารถมีอิทธิพลในการควบคุมปรับแต่งและพัฒนาจากภายในโครงสร้างของเว็บเอง และอีกปัจจัยก็คือ off page factors ซึ่งหมายถึงปัจจัยประเภทต่างๆ ที่นับเป็นปัจจัยภายนอก เราไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลในการควบคุมปรับแต่งและพัฒนาจากภายในโครงสร้างของเว็บ ซึ่งตามลักษณะของปัจจัยแบบนี้นั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยประเภท on page factors หรือปัจจัยภายในเว็บสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายกว่า ปัจจัยประเภท off page factors หรือปัจจัยภายนอกเว็บสามารถที่จะควบคุมได้ยากกว่านั่นเอง

โดยที่ปัจจัยประเภท on page factors หรือปัจจัยภายในเว็บสามารถที่จะแยกย่อยได้เป็นอีกหลายหัวข้อ ตัวอย่างเช่น การเลือกคำค้นหรือ keyword ที่มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เนื้อหาหรือ content ที่ดีและสดใหม่ แต่เราจะมาพูดถึงอีกหัวข้อย่อยของการสร้างและพัฒนาปัจจัยประเภท on page factors หรือปัจจัยภายในเว็บ เพื่อการพัฒนาการทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอีกหัวข้อย่อยที่เราพูดถึงก็คือ internal link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายในเว็บ กับ external link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายนอกเว็บนั่นเองค่ะ

เริ่มจากinternal link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายในเว็บ นี้ก็คือ link ที่เชื่อม ข้อมูลไปสู่ หน้า หรือ page อื่นๆ ภายในเว็บไซต์เดิมค่ะ ในขณะที่internal link เชื่อมโยงภายในเว็บเดียวกัน external link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายนอกเว็บ นี้ก็คือ link ที่เชื่อม ข้อมูลไปสู่ website อื่นๆ ภายนอกเว็บไซต์เดิมค่ะ ซึ่งเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามระหว่างกันนั่นเอง ระหว่าง internal link และexternal link

ทีนี้เรามาดูกันต่อไปเลยว่า internal link และexternal link ที่ดีต่อการพัฒนาการทำ search engine optimization ที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นเช่นไร เริ่มจากinternal link กันก่อน สำหรับ internal link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายในเว็บที่เหมาะสม ควรทำโครงสร้างของเว็บของเราให้สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้หมดภายในเว็บเดียว หรือกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือ ทุก page ของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้จาก page อื่นในเว็บไซต์ของเรา ก็คือการ link กันทั้งหมด โดยไม่มี page ใด page หนึ่งเป็น page ลอยๆที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจากinternal link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายในเว็บของเราได้ และสำหรับการทำ SEO หรือ search engine optimization ที่มีประสิทธิภาพของการเลือกใช้ external link หรือ link ที่เชื่อมโยงภายนอกเว็บนั้นควรจะเลือกใช้ในจำนวนจำกัด และหลีกเลี่ยงไม่นำเว็บของเราไปโยงกับ external link ที่นำพาไปยังเว็บที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น เว็บที่ใช้การ spam keyword เพราะจะทำให้ search engine มองว่าเว็บของเราไม่มีคุณภาพได้เช่นกัน

การเลือกใส่ internal link และexternal link จึงจัดว่าเป็นอีกสองเรื่องที่ไม่ควรลืมที่จะสนใจเมื่อทำ SEO ค่ะ เมื่อทราบว่า Backlink คืออะไร แล้วขั้นตอนต่อมาคือการหา Backlink